Walem Fort - Een klein dorp in de Groote Oorlog

WAELHEM - Een klein dorp in den Grooten Oorlog
WEBWINKEL

Onze webwinkel.

Voor al de aankopen in onze webwinkel dient u het gevraagde bedrag
over te schrijven op ons Reknr :

OPGELET !! Gebruik vanaf nu ons NIEUW REKENINGNUMMER

BE23 7512 0773 0691


BIC:AXABBE22

BOEKEN

Waelhem, een klein dorp in de Grooten Oorlog.


Bij overschrijving van 25,00 euro en de Titel van het boek in de mededeling kan u het boek komen afhalen. Bij afhaling kan u het boek ook ter plaatse betalen. Voor een extra kost van 8,00 euro kunnen wij het boek ook over gans Belgie verzenden.

Mogelijke afhaaladressen:
Hugo Rom - Koning Albertstraat 2A , 2800 Walem
Tom Van Buggenhout - Koning Alberstraat 9 , 2800 Walem
Walter Marivoet - Kloosterstraat 76 , 2800 Walem
Staf Daems - Korenkorfstraat 23 , 2800 Walem

Waelhem, een klein dorp in de Grooten Oorlog - Onze gesneuvelden.De voorziene datum van verschijning is December 2017

U kan indien gewenst al voorinschrijven door 1,00 euro te storten met de mededeling "Voorinschrijving boek Gesneuvelden"


HERDENKINGSPLATEN

U kan als familielid, afstammeling, gemeente, heemkundige vereniging, ... een herdenkingsplaat van "onze gesneuvelden" aankopen.

Wij bezorgen u dan een DIGITALE VERSIE van de gesneuvelde in PDF en JPG formaat,
zodat u de herdenkingsplaat op groot formaat (30x40cm) zelf kan laten afdrukken op het door u gewenste materiaal.

Bij overschrijving van 5,00 Euro bezorgen wij u zo snel mogelijk via email de Digitale versie van uw gesneuvelde.

OPGELET: Zet de volledige naam van de gesneuvelde in de mededeling + het email adres waarnaar wij deze moeten opsturen !

BIDPRENTEN

De bidprenten van gesneuvelde soldaten die hier worden aangeboden zijn ORIGINELE BIDPRENTEN en GEEN DIGITALE versies.

OPGELET: zet de NUMMER van de prent(en) in de mededeling van uw overschrijving !

POSTKAARTEN

De postkaarten die hier worden aangeboden zijn ORIGINELE POSTKAARTEN en GEEN DIGITALE versies.


OPGELET: zet de NUMMER van de kaart(en) in de mededeling van uw overschrijving !