Walem Fort - Een klein dorp in de Groote Oorlog

WAELHEM - Een klein dorp in de Groote Oorlog
Laatste nieuws

Bezoek het fort

Begeleide wandelingen op aanvraag

Van eind April tot en met September kunnen gidsbeurten ook aangevraagd worden via info@heemkundewalem.be

De gidsbeurten duren ongeveer 2 tot 3 uur en de kostprijs hiervoor is 50 Euro per groep.(max 20 pers.)

Noteer zeker volgende dagen in uw agenda :

- zaterdag 6 mei 2018 : Dr.Croquetdag

- zondag 20 mei 2018 : Fortendag

- zondag 9 september : Open Monumentendag

WAELHEM - Een klein dorp in de Groote Oorlog
HOME

Het fort van Walem maakte in 1914 deel uit van de fortengordel rond Antwerpen.
Eind september beukte een grote Duitse aanval in op de forten. Het fort van Walem viel begin oktober.

Met een tentoonstelling en evocaties wordt deze periode in herinnering gebracht.

Er bestaat de gelegenheid een gegidste rondleiding te krijgen om deze tentoonstelling en het fort te bezoeken

Honderd jaar geleden maakte het fort van Walem deel uit van de verdedigingsgordel rond de vesting Antwerpen.
Zo kwam het eind september 1914 mee in het brandpunt van de oorlog te liggen.
Het fort werd belegerd door de Duitse troepen en er werd verbeten gevochten. Maar na enige dagen brak de verdediging.
Het fort viel in handen van de vijand en de Belgen moesten zich terugtrekken achter de Nete.

Na de val van Antwerpen liet de oorlog de streek verwoest achter.
In de jaren die volgden, werden de doden opgegraven, indien mogelijk geidentificeerd en vervolgens teruggebracht naar de begraafplaatsen van de gemeentes waar ze tijdens hun leven hun wortels hadden gehad.

Als blijvend merkpunt in het landschap werd er op het fort van Walem in de jaren 1930 een herdenkingsmonument opgericht dat werd ontworpen door de architect Joseph Diongre.

Tijdens de koude oorlog had de civiele bescherming er haar hoofdkwartier.
Toen deze vertrok naar een andere locatie, kreeg de natuur vrij spel in het microklimaat binnen de hoge, aarden omwalling.
Vleermuizen zochten hun toevlucht in de lange, donkere gangen.

Op zondag 26 april 2009 werd het beheer van het fort van Walem officieel door de stad Mechelen aan Natuurpunt overgedragen.
Het zorgt ervoor dat de natuur zijn toevluchtplaats hier behoudt, maar streeft er ook naar om het erfgoed van de site een plaats te geven.

Bekijk zeker hun website voor meer informatie : Natuurpunt - Fort Walem

De Heemkundige Kring Dr. Croquet van Walem wil de geschiedenis van het fort en de verhalen van 1914 in de herinnering houden.
In samenspraak met Natuurpunt werd een lokaal in het fort ingericht als een uniek, permanent memoriaal.

De soldaten die op het fort van Walem of in de onmiddellijke omgeving gesneuveld zijn, krijgen hier een naam en een gezicht.
In andere lokalen zorgt de Heemkundige kring voor een tentoonstelling rond de Eerste Wereldoorlog en
rond de belegering van het fort.

Alles wordt er geduid in zijn historische context en ook de impact op het dorp zelf wordt belicht.

Op vele plaatsen is het fort een ruïne en gevaarlijk om te betreden.
Voor bezoekers is het fort slechts beperkt toegankelijk.
walem dorp 1

walem dorp 2

walem dorp 2